DANMAR

Organization name: Danmar Computers sp z o.o

 

1 Official website link of the organization https://danmar-computers.com.pl/en/

 

2 The brief summary of the organization (Both English, mother language)

Danmar Computers sp z o.o. – Poland

Danmar Computers LLC is a private company operating in the field of Information Technology and providing vocational training in this field. Danmar has an extensive experience in developing modern Web and mobile applications that are used for educational purposes. Danmar also has long-term experience of carrying out European projects within which company’s R&D staff conducts research and prepares trainings tailored to the needs of various learners. During 15 years, Danmar has successfully implemented over 50 projects within Grundtvig, Leonardo da Vinci, Progress and recently Erasmus+.

In many of these projects Danmar was responsible for designing and coordinating dissemination strategies. Danmar Computers is the developer and provider of AdminProject (adminproject.eu), the on-line system for management of European projects. All activities of the company are based on wide and well-established cooperation network, both on national and international levels. The national networks include training and counselling institutions, universities, schools, non-governmental organisations as well as private sector companies. International network include partners of various profiles coming from every European Union’s country. Danmar Computer’s mission is the promotion of life-long education and assurance of equal access to education for everyone with the use of modern technology.

Danmar Computers sp z o.o. – Polska

Danmar Computers LLC jest firmą działająca w obszarze technologii IT i dostarczająca szkolenia w tym zakresie. Danmar ma duże doświadczenie w projektowaniu stron internetowych i aplikacji mobilnych, wykorzystywanych w edukacji. Danmar posiada również wieloletnie doświadczenie w realizacji projektów UE, w ramach których pracownicy działu B&R przeprowadzają badania i opracowują szkolenia dostosowane do potrzeb różnych odbiorców. Przez 15 lat Danmar efektywnie wdrożył ponad 50 projektów z programów Grundtvig, Leonardo da Vinci, Progres czy ostatnio Erasmus+. W wielu z tych projektów Danmar odpowiadał za opracowanie i koordynację działań upowszechniających . Danmar Computers jest twórcą i dostarczycielem programu AdminProject  (adminproject.eu), aplikacji do zarządzania projektami europejskimi. Firma działa w oparciu o szeroką sieć kontaktów, zarówno na poziomie narodowym jak i ponadnarodowym. Kontakty narodowe Danmaru to firmy szkoleniowe i doradcze, uniwersytety, szkoły, organizacje pozarządowe jak również firmy z sektora prywatnego. Na poziomie międzynarodowym Danmar współpracuje z partnerami o wielu różnych profilach, pochodzących z każdego kraju UE. Misją firmy Danmar Computers jest promocja uczenia się przez całe życie i zapewnienie równego dostępu do edukacji z wykorzystaniem nowych technologii.

3 Official logo of the organization (In vector design)  
4 Social media account links of the organization https://www.facebook.com/DanmarComputersEU/

https://plus.google.com/+Danmar-computersPl

https://www.linkedin.com/company/danmar-computers

https://twitter.com/DanmarComputers

https://www.youtube.com/channel/UCJCuoSDcwQl3MvZdg-yn2RQ