IFOA

Nazwa organizacji: Istituto Formazione Operatori Aziendali

 

1 Strona internetowa organizacji:   www.ifoa.it

 

2 Krótki opis działalności organizacji (w językach angielskim i narodowym):

IFOA jest centrum szkoleniowym o charakterze niezarobkowym, wybrane w 1999r. jako krajowe centrum VET, z 10 oddziałami zlokalizowanymi w róznych częściach Włoch.

IFOA stało się jednym z wiodących prywatnych ośrodków szkoleniowych we Włoszech. Organizacja ta oferuje tradycyjne i b-learningowe studia podyplomowe (EQF 5) oraz studia podyplomowe (EQF 6 i 7) dla młodych bezrobotnych, a także programy kształcenia przez całe życie, doradztwo i pomoc techniczną dla osób fizycznych, przedsiębiorstw i organów publicznych. Szkolenia i usługi są certyfikowane zgodnie z normą UNI EN ISO 9001: 2008.

Od 1993 roku IFOA pracuje przy projektach UE w zakresie programów nauczania, definiowania kompetencji, oceny i uznawania, uczenia się przez całe życie, zdolności do zatrudnienia, mobilności, ICT, itd..

3 Logo organizacji (w wersji wektorowej):
4 Konta społecznościowe organizacji:  https://www.facebook.com/ifoasapereutile/